วิสัยทัศน์ (Vision)

Help People become the best version of themselves

พันธกิจ (Mission)

“Become the best-rated aesthetic hospital in Asia, recognized for innovation, delivering exceptional results, and cost-effectiveness within 3 years.”

โรงพยาบาล นวัตกรรม ด้านรูปร่าง ที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และ ความคุ้มค่า ที่ดีที่สุดในเอเชีย ภายใน 3 ปี

วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)
“CSSRCC”

C ontinuous improvement พัฒนาตัวเองเสมอ

S ervice-mindedness จิตใจรักบริการ ชอบช่วยเหลือ

S incerity มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา

R esponsibility มีความรับผิดชอบสูง

C ompetitiveness ชอบการแข่งขัน

C reativity มีความคิดสร้างสรรค์

แพทย์ประจำที่ AMARA

นพ. วิษณุ เฮ้งสวัสดิ์
(หมอไอซ์)

  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูดไขมัน
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงาม และ วิทยาการชะลอวัย (Anti-aging)
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการฉีดฟิลเลอร์ (Local Mentor Trainer ของ Galderma)

พญ.กรพร สถิตวิทยานันท์
(หมอมะปราง)

  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูดไขมัน
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงาม และ วิทยาการชะลอวัย (Anti-aging)

นพ. กิตติคุณ งามอุดมเกียรติ
(หมอเฟิร์ส)

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูดไขมัน

นพ. บุญชัย หนึ่งฤทัยกุล
(หมอไปร์ท)

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูดไขมัน

นพ. ฤทธิกร พรไพศาลสกุล
(หมอนิว)

ศัลยแพทย์เฉพาะทาง

นพ. สุประกิต พรหมมาวัน
(หมอเอ็ดดี้)

ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

พญ.ภคกมล ตุ้มสุทธิ
(หมอตวง)

แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง

นพ. วีรกานต์ สถิตนิรามัย
(หมอวี)

ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

นพ. วันเฉลิม จงสิริวัฒนา
(หมอบาส)

ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

พญ.ภัทรดา เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์
(หมอพลอย)

วิสัญญีแพทย์

นพ. ปวริศ สิขเรศตระกูล
(หมอโหน่ง)

วิสัญญีแพทย์

นพ. ปารณัท เยี่ยมภพ
(หมอไอซ์)

วิสัญญีแพทย์

อาจารย์แพทย์ประจำที่
Amara Clinic

นพ. วิษณุ เฮ้งสวัสดิ์ (หมอไอซ์)

  • อาจารย์แพทย์ด้านการดูดไขมันพลังน้ำ
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม และ วิทยาการชะลอวัย (Anti-aging)
  • อาจารย์แพทย์ด้านการฉีดฟิลเลอร์ (Local Mentor Trainer ของ Galderma)

พญ.กรพร สถิตวิทยานันท์ (หมอมะปราง)

  • อาจารย์แพทย์ด้านการดูดไขมันพลังน้ำ
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม และ วิทยาการชะลอวัย (Anti-aging)

“เราไม่ใช่คลินิกที่ ราคาดูดไขมันถูกที่สุด แต่เรายึดมั่นที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด ปลอดภัยที่สุด สำหรับคนไข้ของเราทุกเคส และ เราจะไม่ยอมลดมาตรฐานอย่างแน่นอน เราให้คำมั่นว่า ทุกเคสที่เข้ามาดูดไขมัน หรือ เติมไขมัน กับ Amara Clinic จะเป็นเคสที่จะต้องสวย ปลอดภัย เห็นผลจริง ในทุกเคส”

— หมอไอซ์ หมอมะปราง —

บริการแนะนำ