มาตรฐาน AACI คืออะไร? ใบรับรองที่ทุกคลินิกควรมี!

เวลาเราจะเลือกทำสวยที่ไหนสักที่ เราก็ต้องมองหาสถาบันความงามที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยใช่ไหมครับ? เพราะสถาบันความงามหรือโรงพยาบาลต่างก็ต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะมาตรฐานสากลอย่าง AACI คือมาตรฐานที่ได้รับความไว้วางใจทั่วโลก

วันนี้ หมอไอซ์ Amara Liposuction Center จะมาอธิบายกันครับว่า AACI คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรต่อการเลือกคลินิกเสริมความงามอย่างไรบ้าง?

AACI คืออะไร?

AACI (American Accreditation Commission International) คือหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานสำหรับการบริการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ คุณภาพชีวิตของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คุณภาพการดูแลหรือให้บริการในด้านต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ

American Accreditation Commission International - AACI คือ

นอกจากนี้ AACI คือมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก จากการมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเข้าใช้บริการ ระหว่างรับบริการ หลังรับบริการ ไปตลอดจนถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับบริการเลยทีเดียวครับ

AACI คือ
AACI คือ

AACI คือระบบที่น่าเชื่อถือขนาดไหน?

       ที่สร้างความแตกต่างในการรับรองมาตรฐานด้านสุขภาพของ AACI คือความทันสมัยและเป็นสากลครับ องค์กรใหญ่อื่น ๆ อย่าง CMS, ISQua หรือ WHO ได้ให้การรับรอง AACI ในการเป็นระบบตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลต่างๆ 

       ทั้งนี้ AACI ยังผนวกรวมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เข้ามาในโปรแกรม เพื่อให้เข้ากับสถานพยาบาลยุคใหม่ที่อาจบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ไว้ด้วยครับ จะเห็นว่า AACI ตรวจเช็คมาตรฐานทั้งทางการแพทย์ การเป็นธุรกิจ และความปลอดภัยในทุก ๆ ด้านของผู้เข้ารับบริการเลย! จึงเป็นระบบการรับรองที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมาก

ความสำคัญของ AACI ต่อการให้บริการด้านความงามและสุขภาพ

AACI เป็นองค์กรที่ร่วมพัฒนามาตรฐานในการบริการด้านสุขภาพสำหรับสถานพยาบาลมานานกว่าสิบปี  คณะกรรมการของ AACI คือแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง ร่วมกับผู้ที่ทำงานดูแลจัดการด้านสุขภาพเพื่อแนะแนวทางมาตรฐานของ AACI ทางองค์กรได้มีการกำหนดให้ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานอย่างน้อยทุก ๆ 4 ปี แต่ระหว่างนี้ก็จะมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีว่าคลินิกยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้หรือเปล่า

นั่นแปลว่าหมอและสถานพยาบาลจะต้องรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้เสมอ แบบไม่ขาดตกบกพร่อง เพื่อคงระดับความปลอดภัยและพร้อมให้บริการอยู่ตลอด และต้องมีการอัปเดตมาตรฐานตามขอบเขตในเวลาที่ทาง AACI มีข้อปรับปรุงใหม่ ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือไม่ก็ตามครับ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม คลินิกที่ได้การรับรองจาก AACI จึงน่าเชื่อถือมากกว่าคลินิกทั่วไป เพราะ AACI เป็นมาตรฐานที่ละเอียด ครอบคลุม และเคร่งครัดสูง

มาตรฐาน AACI ที่คลินิกควรได้รับการรับรอง วัดอะไรได้บ้าง?

มาตรฐาน AACI คือมาตรฐานที่เอามาวัดอะไรได้บ้าง? คลินิกที่มีมาตรฐาน AACI คือคลินิกที่มีดีอย่างไรบ้าง? ทาง AACI ได้มีการกำหนดมาตรฐานที่ใช้ในการวัดผลไว้ 10 มาตรฐาน ดังนี้

 1. ความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ

  คลินิกที่ได้รับการรับรองจาก AACI จะต้องดูแลสถานที่ให้สะอาดเสมอ ตามหลัก AACI Patient Safety Goals 2023-2025 ล่าสุด มีการกำหนดว่าต้องเพิ่มการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดร่างกาย อุปกรณ์ การจัดเก็บ การปนเปื้อน 
  นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้ใช้การระบุตำแหน่งการผ่าตัดหรือการทำนายผลลัพธ์หลังทำล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยครับ

 2. ความปลอดภัยในการผ่าตัด ทำหัตถการ หรือศัลยกรรมอื่นๆ

  การผ่าตัดหรือเข้ารับบริการทางการแพทย์ทุกอย่าง จะต้องมีการตรวจสอบแพทย์ด้วยครับ มาตรฐานของ AACI คือต้องระบุตัวบุคลากรที่รับผิดชอบการผ่าตัดหรือให้บริการอย่างชัดเจนว่าเป็นใคร นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องความปลอดภัยของห้องผ่าตัด ต้องสะอาด มีระบบปลอดเชื้อ มีระบบไฟสำรองฉุกเฉินพร้อมหลักฐานการตรวจสอบระบบเสมอ รวมไปถึงความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคด้วย (Utility Systems Process)

 3. ความปลอดภัยด้านการจ่ายยา

  ในส่วนนี้ ตามมาตรฐานความปลอดภัยของ AACI คือหมายความถึงการจ่ายยาที่เกี่ยวกับการเข้ารับบริการครับ ยกตัวอย่างเช่น หากเราป่วย โรงพยาบาลที่เราไปเข้ารับการรักษา มีการจ่ายยาที่ถูกต้องหรือเปล่า เหมาะกับการรักษาโรคที่เราเป็นหรือไม่ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นการศัลยกรรม ดูดไขมัน หรือหัตถการอื่น ๆ ก็จะเกี่ยวข้องกับตัวยาชา ยาสลบด้วยครับ โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของยาที่ใช้ การนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และรับยาจากที่ที่น่าเชื่อถือด้วย

 4. คุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์

  AACI จะตรวจสอบคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทางการแพทย์ทุกคนเลยครับ โดยจะต้องมีใบรับรองวิชาชีพ มีการระบุขอบเขตการทำงานชัดเจน อัปเดตความรู้ทางการแพทย์ใหม่ ๆ ตลอด ตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ หากใครมีพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้คนในองค์กรหรือบุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะลูกค้า จะต้องระงับการทำงานทันทีครับ

 5. คุณภาพของบุคลากรในองค์กร

  นอกจากคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์แล้ว AACI คือมาตรฐานที่คลินิกต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรฝ่ายอื่นด้วยครับ จะต้องมีหน้าที่ที่ชัดเจนเหมือนกัน โครงสร้างในองค์กรต้องมีระบบ เอื้อต่อการทำงานของพนักงาน เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด นอกจากนี้ ก็ต้องมีการอบรม เพิ่มความรู้แก่พนักงานตั้งแต่ความเข้าใจด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตัวเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน และต้องมีนโยบายเพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานด้วย

 6. คุณภาพของการให้บริการ

  จะเห็นได้ว่า AACI คือระบบที่เคร่งเรื่องการบริการมาก! มีการกำหนดว่าบริการทุกภาคส่วนของสถานพยาบาลจะต้องมีความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด หากมีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ก็ต้องรับเรื่องและดำเนินการอย่างรวดเร็ว ชัดเจน ทั้งนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของคลินิกก็ต้องพร้อมด้วยครับ 

 7. ความพร้อมของทรัพยากรทางการแพทย์

  เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างเข้ารับบริการ ข้อมูลทางการแพทย์ของคนไข้นั้นสำคัญมาก ๆ ครับ คลินิกจะต้องมีข้อมูลเวชระเบียนให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เพื่อให้การรักษาเร่งด่วนทำได้โดยเร็วที่สุด ส่วนทรัพยากรอื่น ๆ คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งแต่เครื่องมือผ่าตัด วัสดุอุปกรณ์ เตียงผ่าตัด ชุดสำหรับคนไข้ การดูแลผู้เข้ารับบริการทุกส่วน ซึ่งจะต้องมีมาตรการดูแลทรัพยากรเหล่านี้ด้วย

 8. สิทธิประโยชน์ของผู้เข้ารับบริการหรือคนไข้

  จะมีตั้งแต่สิทธิในการยินยอมรับบริการของคนไข้ สิทธิในการร้องเรียน ร้องทุกข์ สิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สิทธิในการได้รับความคุ้มครองเมื่อถูกล่วงละเมิด ทารุณกรรม หรือรุมทำร้าย รักษาทรัพย์สินและความลับส่วนตัวของลูกค้า นอกจากสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้ คลินิกก็ต้องมีนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลทางไอทีด้วยครับ ซึ่งจะรวมทั้งข้อมูลเวชระเบียน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเข้ารับบริการต่าง ๆ ทั้งหมดเลยครับ

 9. การดูแลผู้เข้ารับบริการหรือคนไข้อย่างต่อเนื่อง

  นอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับการบริการคนไข้แล้ว หลังจากที่มาเข้ารับบริการต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการติดตามผล แพทย์จะต้องบริการดูแลและติดตามอาการของคนไข้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ ยกตัวอย่างเช่น หากมาดูดไขมันแล้วอาการบวมไม่หาย แผลไม่แห้ง แพทย์ที่ดูแลจะต้องติดตามอาการจนคนไข้กลับมาเป็นปกติ เป็นต้น ส่วนนี้สำคัญมากนะครับ คลินิกที่ได้รับการรับรองจาก AACI จึงต้องมีบริการ After Care หลังการบริการ

 10.  ความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

  หมายความถึงระบบรับรองความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับ เราจะเห็นบ่อย ๆ ว่าสถานพยาบาลเกือบทุกที่มักจะมีอุปกรณ์สำหรับเหตุอัคคีภัย ทางหนีไฟ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับเหตุฉุกเฉินรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าหากมีเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้นก็สามารถออกจากชายคาเพื่อไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้ครับ

เปิดเหตุผล! ทำไม Amara ถึงได้การรับรอง “AACI”

หลังจากได้ทราบแล้วว่ามาตรฐาน AACI คืออะไรบ้าง? หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้ว Amara Liposuction Center ได้รับการรับรองจาก AACI หรือเปล่า? สำหรับคำตอบคือใช่ครับ หมอจะพามาดูกันว่าเอมาร่ามีบริการอะไร สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ให้ดูเป็นตัวอย่างกันครับ!

✅ เรามีโปรแกรม Styku ประมวลสัดส่วนแบบ 360° เห็นภาพหลังดูดไขมัน-ปรับสัดส่วนก่อนตัดสินใจรับบริการต่อ ตามหลัก AACI Patient Safety Goals 2023-2025

✅ เรามีห้องผ่าตัดปลอดเชื้อระบบ Positive Pressure เป็นห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่ระบบฆ่าเชื้อ การควบคุมการไหลเวียนของอากาศ ไฟฟ้าสำรอง วัสดุที่ใช้ ประตูทางเข้า แผนผังที่ตั้งห้องผ่าตัด ไปจนถึงเครื่องมืออื่น ๆ ตามมาตรฐานสากล

✅ เรามีการควบคุมคุณภาพยาให้มีความปลอดภัยสูงสุด สำหรับเคสดูดไขมัน-ศัลยกรรม เรามีบริการให้เลือกว่าต้องการดมยาสลบหรือใช้ยาชา ที่ดูแลโดยวิสัญญีแพทย์โดยตรงทุกเคส (หากดูดไขมันก็จะมี Tumescent ใส่ก่อนดูดไขมันเสมอ)

✅ เอมาร่าให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับลูกค้าทุกเคส ไม่ว่าจะตัดสินใจรับบริการหรือไม่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อ ข้อมูลทางการแพทย์ และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่ได้จากผู้เข้ารับบริการ จะมีการตกลงขอความยินยอมให้เก็บข้อมูลและต้องได้รับการอนุญาตให้นำไปใช้ก่อนเท่านั้นเสมอ จึงวางใจในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างแน่นอนครับ 

✅ บริการหลังการขายเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอ โดยการจัดบริการ After Care สำหรับดูแลลูกค้าที่มาดูดไขมัน-ศัลยกรรม รวมบริการที่หลากหลายเพื่อดูแลร่างกายลูกค้าให้หายจากการดูดไขมันหรือผ่าตัดโดยเร็ว

✅ บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานทุกท่านในเอมาร่ามีการอบรมความรู้อยู่ตลอด ให้ความสำคัญกับการบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการตรวจสุขภาพประจำปี แพทย์สามารถตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพได้ มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูดไขมัน ศัลยกรรม และผิวหนัง

✅ สิทธิประโยชน์ของพนักงานที่เอมาร่าเท่าเทียมกันทุกฝ่าย จัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื้ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการอบรมและหาความรู้ร่วมกันเป็นทีม

✅ นอกจากการบริการที่ขึ้นชื่อของเอมาร่าแล้ว เรายังมีความพร้อมในทุกมุมของคลินิกเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ ที่นั่ง ห้องรับรอง ห้องพักฟื้น ไปจนถึงบริการจากเจ้าหน้าที่ที่พร้อมดูแลลูกค้าอย่างดี ไม่ว่าจะยังไม่ได้รับบริการหรือเข้ามาเป็นลูกค้าของเอมาร่าแล้ว มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาอะไร สามารถแจ้งเข้ามาที่ช่องทางติดต่อของคลินิกได้เสมอ!

การเข้าระบบรับรองจาก AACI ง่ายหรือเปล่า? ใคร ๆ ก็มีได้จริงไหม!

การได้การรับรองจาก AACI แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคลินิกที่ไม่มีมาตรฐาน แต่กลับกันในคลินิกที่มีความพร้อมและให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานการให้บริการมาตลอดจะไม่มีอะไรที่ยากเกินไปจนทำไม่สำเร็จครับ 

อย่างตอนที่เอมาร่าเข้าระบบรับรองจาก AACI เราจริงจังและทำมันอย่างจริงใจในทุกขั้นตอนเลยครับ แน่นอนว่าเห็นมาตรฐานที่หลากหลายและครอบคลุมขนาดนี้ คงไม่ได้ให้ใบรับรองมาง่ายเหมือนเสกอยู่แล้วครับ แต่เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการสบายใจที่จะมาทำสวยที่นี่ เอมาร่าเราจึงผ่านทุกการตรวจสอบเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณทุกคนครับ

สรุป

       AACI คือมาตรฐานสากลสำหรับสถานพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก หากเราไม่แน่ใจว่าจะต้องเลือกคลินิกไหนดี เลือกดูดไขมันหรือทำศัลยกรรมที่ไหนดี ก็อาจจะลองมองหาคลินิกที่ได้รับการรับรองจาก AACI ไว้ก่อนก็ได้ครับ นอกจากจะการันตีเรื่องความปลอดภัยแล้ว ยังมั่นใจได้เลยว่าจะต้องได้รับบริการ สิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองที่ครอบคลุมอีกด้วย

ปรึกษาแพทย์ ฟรี!

ลงทะเบียน คลิกที่นี่
สาขารัชโยธิน 062-946-2397
สาขาราชพฤกษ์ 062-556-6623
สอบถามโปรโมชั่น LINE: @amaraclinic
หรือคลิกลิงค์นี้ได้เลย https://line.me/R/ti/p/@amaraclinic

KOL Trainer
แพทย์ผู้สอนดูดไขมัน Water-jet

นพ. วิษณุ เฮ้งสวัสดิ์ (หมอไอซ์)

ลงทะเบียนปรึกษาฟรี!


            บทความนี้ จัดทำขึ้นโดย Amara Clinic (เอมาร่า คลินิก) ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ คัดลอก ทำซ้ำ หรือเผยแพร่บทความนี้ในนามอื่น (ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา, ข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนก็ตาม) โดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบเจอจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย