คํานวณ BMI ค่าดัชนีมวลกาย I ศูนย์ดูดไขมัน-ปรับรูปร่าง AMARA

bmi what is

        หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าค่า BMI หรือ ค่าดัชนีมวลกาย กันมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยที่ยังไม่รู้ว่า BMI คืออะไร และยังไม่รู้ว่าดัชนีมวลกายสำคัญอย่างไรกับเรา ต้องยอมรับนะคะว่าหลายคนปล่อยปละละเลยให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเราไม่ทันได้สังเกต พอรู้ตัวอีกทีทั้งรูปร่างสัดส่วนและสุขภาพก็ย่ำแย่จนน่าเป็นห่วงเลยค่ะ

        วันนี้หมอเลยอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ BMI กันให้มากขึ้น พร้อมวิธีการหาค่า BMI ของตัวเอง รวมไปถึงแนวทางการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเราเข้าข่ายโรคอ้วนค่ะ

BMI คืออะไร


     BMI ย่อมาจาก Body Mass Index เป็นค่าดัชนีที่ใช้ในการชี้วัดความสมดุลของน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) และส่วนสูง (เซนติเมตร) ซึ่งค่า BMI สามารถระบุได้ว่าตอนนี้รูปร่างของคนคนนั้นอยู่ในระดับใด ตั้งแต่อ้วนมากไปจนถึงผอมเกินไป รวมทั้งยังสามารถคาดการณ์ถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ในอนาคตได้ 

โดยค่า BMI จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

 1. BMI น้อยกว่า 18.5 = ผอมเกินไป
 2. BMI 18.5-24.9 =  ค่า BMI ปกติ
 3. BMI 25-29.9 = น้ำหนักเกิน
 4. BMI 30-39.9 = อ้วน
 5. BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 40 = อ้วนมากและเสี่ยงต่าการเกิดโรคอ้วน

แต่ทั้งนี้การวัดค่า BMI นิยมใช้ในกลุ่มของคนที่อายุ 20 ปีขึ้นไป และอาจมีการประเมินที่คาดเคลื่อนได้เล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยในแง่ของ อายุ เพศ ชาติพันธุ์ และมวลกล้ามเนื้อ ดังนั้นหากต้องการทราบถึงมวลไขมันและกล้ามเนื้อในร่างกายที่แม่นยำขึ้น การวิเคราะห์รูปร่างด้วย Styku ถือเป็นอีกตัวช่วยที่ทำให้คุณเข้าใจรูปร่างของตัวเองมากขึ้น

วิธีหาค่า BMI

โปรแกรม BMI calculator คํานวณค่าดัชนีมวลกายอัตโนมัติ


        คุณสามารถรู้จักร่างกายของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย “โปรแกรมคำนวณค่า BMI อัตโนมัติ” โดยการกรอกน้ำหนักและส่วนสูงของคุณได้ที่โปรแกรมด้านล่าง เพื่อหาค่าดัชนีมวลกายของคุณภายในไม่กี่นาที ใช้ได้ทั้งเพศชายและหญิง

คำนวณ ดัชนีมวลกาย (BMI)
ใส่ค่าน้ำหนัก - ส่วนสูงของคุณ
คำนวณ ดัชนีมวลกาย (BMI)
ส่วนสูง
ซม.
กรุณาใส่ค่าระหว่าง 125 และ 225
น้ำหนัก
กก.
โปรดป้อนค่าระหว่าง 10.0 ถึง 500.0 ( ทศนิยม 1 ตำแหน่ง )
ส่วนสูง
ฟุต
นิ้ว
โปรดป้อนค่าระหว่าง 4.2 ถึง 7.3
น้ำหนัก
ปอนด์
เซนต์
โปรดป้อนค่าระหว่าง 22.0 ถึง 1,000.0 ( ทศนิยม 1 ตำแหน่ง )
คำนวณค่า BMI
ใช้เครื่องคำนวณนี้เพื่อตรวจสอบดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ ซึ่งอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการกำหนดหมวดหมู่น้ำหนักของคุณ

สูตรหาค่า BMI คำนวณด้วยตัวเอง


สำหรับการหาค่าดัชนีมวลกายด้วยตัวเอง สามารถหาค่า bmi คํานวณได้จากสูตรตัวอย่างนี้ สูตรคำนวณ BMI คือ BMI = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) / ส่วนสูง (เมตร) ยกกำลังสอง

 • ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม ส่วนสูง 1.70 เมตร จะมีค่า BMI เท่ากับ BMI = 60 / (1.70)² = 22.22
สูตรคำนวณค่าดัชนีมวลกาย BMI

ค่าดัชนีมวลกาย ผู้หญิง และ ผู้ชาย ตามเกณฑ์มาตรฐานคนไทย


        สำหรับข้อสงสัยที่ว่า “ค่าดัชนีมวลกาย หรือ bmi calculator คนไทย มีค่าเท่าไหร่?”  ขอตอบเลยว่าแท้จริงแล้วค่าดัชนีมวลกายทั้งในคนไทย คนเอเชีย หรือ คนเชื้อชาติไหน ๆ เกรณ์มาตรฐานจะอยู่ที่ BMI 18.5-24.9 เหมือนกันทั้งนั้นค่ะ เพราะค่าการวัดค่าดัชนีมวลกายรูปแบบนี้มีความเป็นสากลอยู่ในตัวอยู่แล้ว และให้ผลลัพธ์ที่เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลอย่างมากค่ะ 

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index)

เช็กค่า BMI ปกติ หากเกินเกณฑ์มีผลเสียอะไร?


        จะเห็นว่าค่าดัชนีมวลกายตามมาตรฐานจะอยู่ที่ 18.5-24.9 ถือเป็นค่า BMI ปกติ ใครที่วัดออกมาได้เท่านี้ก็คงอุ่นใจกันไปใช่ไหมคะ แต่สำหรับผู้ที่มีค่า BMI สูงกว่าเกณฑ์หรือจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เรามาดูถึงระดับไขมันในร่างกายที่สอดคล้องกับ BMI และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้คุณรับมือป้องกันและแก้ไขได้อย่างถูกจุดกันยิ่งขึ้นค่ะ

ตารางเปรียบเทียบค่าค่าดัชนีมวลกาย

ระดับค่า BMI

เปอร์เซ็นไขมันในร่างกาย BFP

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

น้อยกว่า 18.5

18.5-24.9
25-29.9

30-มากกว่า 40

ต่ำกว่า 10%

21-32% (ผู้หญิง), 8-19% (ผู้ชาย)

33-39% (ผู้หญิง), 20-25% (ผู้ชาย)

40% (ผู้หญิง),26% (ผู้ชาย)

โภชนาการบกพร่อง กระดูกพรุน และระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
อยู่ในเกณฑ์ปกติ
มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต
โรคความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, เบาหวาน, หลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ

ระดับค่า BMI

% ไขมันในร่างกาย BFP

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

น้อยกว่า 18.5
18.5-24.9
25-29.9
30-มากกว่า 40
ต่ำกว่า 10%
21-32% (ผู้หญิง), 8-19% (ผู้ชาย)
33-39% (ผู้หญิง), 20-25% (ผู้ชาย)
40% (ผู้หญิง),26% (ผู้ชาย)
โภชนาการบกพร่อง กระดูกพรุน และระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
อยู่ในเกณฑ์ปกติ
มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต
โรคความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, เบาหวาน, หลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ
bmi

หมายเหตุ: เกณฑ์นี้เป็นการคาดการณ์ปัญหาสุขภาพจากการอ้างอิงค่า BMI และ BFP อาจมีการคาดเคลื่อนได้จากปัจจัยอื่น เช่น อายุ พันธุกรรม และไลฟ์สไตล์

ผลเสียรอบด้านเมื่อ BMI เกินมาตรฐาน!

     นอกจากการที่คนเรามีค่า BMI เกินมาตรฐานจะก่อเป็นปัจจัยให้กลายเป็นโรคในอนาคตได้แล้ว ยังมีผลเสียจากการที่ค่าดัชนีมวลกายเยอะเกินมาตรฐาน ดังนี้ รูปร่างขยายใหญ่ขึ้น ไขมันส่วนเกินเยอะ ร่างกายเสื่อมโทรม ตลอดจนกระทบต่อสุขภาพจิต

ปัญหาเรื่องรูปร่างสัดส่วน 

     แน่นอนค่ะว่าความอ้วนมักมาพร้อมกับไขมันใต้ผิวหนังที่สะสมอยู่ทั่วร่างกาย จนทำให้รูปร่างและสัดส่วนของเราใหญ่ขึ้น และส่งผลให้หลายคนขาดความมั่นใจในการสวมใส่เสื้อผ้าอีกด้วย

กระทบสุขภาพกาย

      โรคที่มาพร้อมกับความอ้วน ได้แก่ โรคที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนปกติ 2-10 เท่า รวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ เช่น อาการปวดขา ปวดหลัง หรือปวดข้อเข่า เนื่องจากร่างกายต้องรับน้ำหนักที่มากขึ้น

ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต

      คนที่มีภาวะโรคอ้วนจะขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม บางคนเก็บตัว กลายเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง ไม่กล้าพบปะผู้คน ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ จนอาจทำให้พลาดโอกาสในเรื่องต่าง ๆ ไป ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพจิต บางคนถึงขึ้นเป็นโรคซึมเศร้าได้

4 วิธีคุมค่า BMI ให้อยู่ในเกณฑ์อย่างยั่งยืนและปลอดภัย

วิธีรักษาค่า bmi ที่เหมาะสม
 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรง และลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ 75 นาทีต่อสัปดาห์หากเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีความเข้มข้นปานกลาง การออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ดีต่อสุขภาพ ได้แก่ การเดิน การวิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ และการเต้น
 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเน้นผักและผลไม้ เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ น้ำตาลต่ำ และโซเดียมต่ำ หรือจะทานเป็นอาหารแคลน้อยก็ยิ่งดีค่ะ หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป อาหารที่มีไขมันทรานส์ และอาหารที่มีน้ำตาลสูง 
 3. พักผ่อนให้เพียงพอ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองและเผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใหญ่ควรนอนหลับอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อคืน 
 4. ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากในกรณีที่โรคอ้วนเกิดจากสาเหตุของโรคบางชนิดหรือเกิดจากความผิดปกติอื่น ๆ ในร่างกาย หรือจะเป็นในเคสที่อ้วนจากกรรมพันธุ์ การคุมค่า BMI ให้อยู่เกณฑ์ปกติได้ควรมีการปรึกษากับแพทย์เพิ่มเติม เพื่อแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ

“วิธีการเพิ่มหรือลดค่า BMI” เริ่มต้นทำยังไงได้บ้าง?


     การเพิ่มหรือลดค่า BMI ของแต่ละคนไม่สามารถทำตาม ๆ กันได้เสมอไป เพราะมีปัจจัยเรื่องอายุ น้ำหนัก และส่วนสูงเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วย ดังนั้นหมอขอแนะนำวิธีแก้ไขไว้ 2 กรณีที่จะเป็นอีกเส้นทางในการช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการรักษารูปร่างและสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

1.สำหรับเคสมีค่า BMI ปกติ แต่มีปัญหาเรื่องไขมันใต้ผิวหนังพอสมควร ผิวไม่กระชับ มีเซลลูไลท์ 

วิธีแก้

 • นวดสลายไขมัน อาทิ Venus Legacy, Coolsculpting, Thermatight ช่วยให้ผิวกระชับ ลดเซลลูไลท์ และเพิ่มความเฟิร์มให้กับผิวหนังโดยไม่ต้องผ่าตัด 
 • ดูดไขมันไขมัน+ทำยกกระชับ อาทิ การดูดไขมันด้วยเครื่องพลังน้ำ และทำยกกระชับเจพลาสมาควบคู่กันในคราวเดียว จะทำให้ % ไขมันใต้ชั้นผิวหนังลดน้อยลง และมีผิวที่กระชับเต่งตึงขึ้น

2.เคสที่มีค่า BMI ปกติ หรือ มากกว่า 27 ขึ้นไป แต่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วน มีปัญหาควบคุมการรับประทานอาหาร ต้องการลดความอ้วน

วิธีแก้

 • ใช้ ปากกาลดน้ำหนัก Amara Pen เป็นการฉีดตัวยาที่มีฤทธิ์ทำให้ความอยากอาหารลดลง หิวน้อยอิ่มนาน ช่วยให้ ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้น้ำหนักลดลง สุขภาพภายในดีขึ้น
 • ดูดไขมัน + ไปออกกำลังกายต่อ ในเคสที่ไขมันเยอะมาก ๆ จนออกกำลังกายไม่ไหว หรือ ขาดความมั่นใจจนไม่กล้าเข้ายิม การเลือกมาดูดไขมันก่อนเพื่อให้ได้สัดส่วนที่ดีในครึ่งทาง แล้วอีกครึ่งไปออกกำลังกายต่อเพื่อรักษารูปร่างและสุขภาพ ถือเป็นทางเลือกในการดูแลรูปร่างแบบใหม่ ที่คนไข้ของเอมาร่านิยมทำกันอย่างมากค่ะ

ทลายปัญหาค่า BMI เกิน ได้ที่ Amara Liposuction Center จะกี่บีเอ็มไอ ก็กลายเป็น คุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด!

ก่อนหลัง ดูดไขมัน ที่เอมาร่า

คุณทอย ค่า BMI ปกติ แต่ก็ยังมีพุง เลยหาทางออก
ที่เอมาร่า

ดูดไขมัน พลัสไซส์

คุณปูเป้ ค่า BMI 26.8 ไขมันเยอะ แต่ลีนออกใน 1 วันเป็นไปได้

ดูดไขมันชาย

คุณอาตี้ ค่า BMI 25.4 ห่วงยางหนา ดูดไขมันชายแค่ 2 ชม. หุ่นเท่ไปอีกหลายปี

ผลเสียรอบด้านเมื่อ BMI เกินมาตรฐาน!

        นอกจากการที่คนเรามีค่า BMI เกินมาตรฐานจะก่อเป็นปัจจัยให้กลายเป็นโรคในอนาคตได้แล้ว ยังมีผลเสียจากการที่ค่าดัชนีมวลกายเยอะเกินมาตรฐาน ดังนี้ รูปร่างขยายใหญ่ขึ้น ไขมันส่วนเกินเยอะ ร่างกายเสื่อมโทรม ตลอดจนกระทบต่อสุขภาพจิต

 • ปัญหาเรื่องรูปร่างสัดส่วน

  แน่นอนค่ะว่าความอ้วนมักมาพร้อมกับไขมันใต้ผิวหนังที่สะสมอยู่ทั่วร่างกาย จนทำให้รูปร่างและสัดส่วนของเราใหญ่ขึ้น และส่งผลให้หลายคนขาดความมั่นใจในการสวมใส่เสื้อผ้าอีกด้วย

 • กระทบสุขภาพกาย

  โรคที่มาพร้อมกับความอ้วน ได้แก่ โรคที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนปกติ 2-10 เท่า รวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ เช่น อาการปวดขา ปวดหลัง หรือปวดข้อเข่า เนื่องจากร่างกายต้องรับน้ำหนักที่มากขึ้น

 • ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต

  คนที่มีภาวะโรคอ้วนจะขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม บางคนเก็บตัว กลายเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง ไม่กล้าพบปะผู้คน ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ จนอาจทำให้พลาดโอกาสในเรื่องต่าง ๆ ไป ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพจิต บางคนถึงขึ้นเป็นโรคซึมเศร้าได้

4 วิธีคุมค่าค่าดัชนีมวลกายให้อยู่ในเกณฑ์

วิธีรักษาค่า bmi ที่เหมาะสม
 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  การออกกำลังกายช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรง และลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ 75 นาทีต่อสัปดาห์หากเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีความเข้มข้นปานกลาง การออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ดีต่อสุขภาพ ได้แก่ การเดิน การวิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ และการเต้น
 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  รับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเน้นผักและผลไม้ เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ น้ำตาลต่ำ และโซเดียมต่ำ หรือจะทานเป็น
  อาหารแคลน้อยก็ยิ่งดีค่ะ หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป อาหารที่มีไขมันทรานส์ และอาหารที่มีน้ำตาลสูง 
 3. พักผ่อนให้เพียงพอ
  การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองและเผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใหญ่ควรนอนหลับอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อคืน 
 4. ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  หากในกรณีที่โรคอ้วนเกิดจากสาเหตุของโรคบางชนิดหรือเกิดจากความผิดปกติอื่น ๆ ในร่างกาย หรือจะเป็นในเคสที่
  อ้วนจากกรรมพันธุ์ การคุมค่า BMI ให้อยู่เกณฑ์ปกติได้ควรมีการปรึกษากับแพทย์เพิ่มเติม เพื่อแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ

“วิธีการเพิ่มหรือลดค่า BMI” เริ่มต้นทำยังไงได้บ้าง?


        การเพิ่มหรือลดค่า BMI ของแต่ละคนไม่สามารถทำตาม ๆ กันได้เสมอไป เพราะมีปัจจัยเรื่องอายุ น้ำหนัก และส่วนสูงเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วย ดังนั้นหมอขอแนะนำวิธีแก้ไขไว้ 2 กรณีที่จะเป็นอีกเส้นทางในการช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการรักษารูปร่างและสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 1.สำหรับเคสมีค่า BMI ปกติ แต่มีปัญหาเรื่องไขมันใต้ผิวหนังพอสมควร ผิวไม่กระชับ มีเซลลูไลท์  วิธีแก้

 • นวดสลายไขมัน อาทิ Venus Legacy, Coolsculpting, Thermatight ช่วยให้ผิวกระชับ ลดเซลลูไลท์ และเพิ่มความเฟิร์มให้กับผิวหนังโดยไม่ต้องผ่าตัด 
 • ดูดไขมันไขมัน+ทำยกกระชับ อาทิ การดูดไขมันด้วยเครื่องพลังน้ำ และทำยกกระชับเจพลาสมาควบคู่กันในคราวเดียว จะทำให้ % ไขมันใต้ชั้นผิวหนังลดน้อยลง และมีผิวที่กระชับเต่งตึงขึ้น

2. เคสที่มีค่า BMI ปกติ หรือ มากกว่า 27 ขึ้นไป แต่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วน มีปัญหาควบคุมการรับประทานอาหาร ต้องการลดความอ้วน วิธีแก้

 • ใช้ ปากกาลดน้ำหนัก Amara Pen เป็นการฉีดตัวยาที่มีฤทธิ์ทำให้ความอยากอาหารลดลง หิวน้อยอิ่มนาน ช่วยให้ ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้น้ำหนักลดลง สุขภาพภายในดีขึ้น
 • ดูดไขมัน + ไปออกกำลังกายต่อ ในเคสที่ไขมันเยอะมาก ๆ จนออกกำลังกายไม่ไหว หรือ ขาดความมั่นใจจนไม่กล้าเข้ายิม การเลือกมาดูดไขมันก่อนเพื่อให้ได้สัดส่วนที่ดีในครึ่งทาง แล้วอีกครึ่งไปออกกำลังกายต่อเพื่อรักษารูปร่างและสุขภาพ ถือเป็นทางเลือกในการดูแลรูปร่างแบบใหม่ ที่คนไข้ของเอมาร่านิยมทำกันอย่างมากค่ะ 

ทลายปัญหาค่า BMI เกิน ได้ที่ Amara Liposuction Center จะกี่บีเอ็มไอ ก็กลายเป็น คุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด!

ก่อนหลัง ดูดไขมัน ที่เอมาร่า

คุณทอย ค่า BMI ปกติ แต่ก็ยังมีพุง เลยหาทางออกที่เอมาร่า

ดูดไขมัน พลัสไซส์

คุณปูเป้ ค่า BMI 26.8 ไขมันเยอะ แต่ลีนออกใน 1 วันเป็นไปได้

ดูดไขมันชาย

คุณอาตี้ ค่า BMI 25.4 ห่วงยางหนา ดูดไขมันชายแค่ 2 ชม. หุ่นเท่ไปอีกหลายปี

สรุป

        สุดท้ายนี้ หมอเชื่อว่าเราทุกคนต่างได้ข้อสรุปกันแล้วว่า BMI คือ ตัวประเมินและคัดกรองเรื่องสุขภาพและรูปร่างของเราที่สำคัญมาก ๆ และหมอว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรจะใส่ใจเรื่องน้ำหนักตัวกันให้มาก เพราะสุขภาพที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราแฮปปี้กับการใช้ชีวิตได้อย่างไม่สะดุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมไปถึงมั่นใจกับรูปร่างที่สมส่วนได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

ปรึกษาแพทย์ ฟรี!

ลงทะเบียน คลิกที่นี่
สาขารัชโยธิน 062-946-2397
สาขาราชพฤกษ์ 062-556-6623
สอบถามโปรโมชั่น LINE: @amaraclinic
หรือคลิกลิงค์นี้ได้เลย https://line.me/R/ti/p/@amaraclinic

KOL Trainer
แพทย์ผู้สอนดูดไขมัน Water-jet

พญ.กรพร สถิตวิทยานันท์ (หมอมะปราง)

ลงทะเบียนปรึกษาฟรี!


            บทความนี้ จัดทำขึ้นโดย Amara Clinic (เอมาร่า คลินิก) ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ คัดลอก ทำซ้ำ หรือเผยแพร่บทความนี้ในนามอื่น (ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา, ข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนก็ตาม) โดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบเจอจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย